018 533 119; 063 85 80 552 office@petrovicdent.com    Niš, Bul. Nemanjića 67a, TC Zona 1, lok. 28

srende

Oralna hirurgija

Apikotomija je oralno-hirurški zahvat kojim se odstranjuje vrh korena zuba, zajedno sa prisutnim granulomom ili cistom. Izvodi se u slučajevima kada se ne može sanirati upala u predelu vrha korena, uprkos upornom lečenju. Verovatno se radi o zubu sa anomalijama u kanalu korena ili zubu koji je jako zavinut i teško prohodan u svom završetku. Stoga se apikotomijom odstranjuje vrh korena, a preostali deo kanala se obradi, dezinfikuje i ispuni materijalom koji dobro zatvara kanal, tako da se sprečava prodor iritirajućih agenasa iz korenskog kanala u područje oko vrha korena zuba.

Ovaj hirurški zahvat je kratak, a komplikacije su izuzetno retke. Nakon lokalne anestezije napravi se rez na gingivi (zubnom mesu), a potom se u kosti napravi otvor kroz koji se pristupa vrhu korena. Odstrani se inficirano tkivo i nekoliko milimetara vrha korena. Gingiva se postavlja preko otvora u kosti i sašije u području reza. Šavovi se skidaju nakon 5 - 7 dana, gingiva srasta, a kost se obnovi i ispuni preostali defekt.

Go to top